Ktorá je najlepšia voda na pitie pre deti?

Pitný režim je kľúčový pre zdravý vývoj detí a bábätiek. Správna hydratácia je nevyhnutná pre správne fungovanie organizmu a udržanie optimálneho zdravia. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť pitného režimu pre deti, odporúčaný príjem vody v závislosti od veku. Pozrieme sa na rôzne typy vody, ich výhody a riziká spojené s používaním vody z rôznych zdrojov.

Dôležitosť pitného režimu pre zdravie dieťaťa

Správny pitný režim je nevyhnutný pre udržanie správnej funkcie organizmu detí a bábätiek. Voda je potrebná na udržanie telesnej teploty, správnu funkciu orgánov, trávenie potravy a odstraňovanie toxínov z tela. Nedostatok vody môže viesť k dehydratácii, únavnosti, problémom s koncentráciou a iným zdravotným komplikáciám.

Odporúčaný príjem vody

Množstvo vody, ktoré dieťa potrebuje, sa líši v závislosti od veku. Pre bábätká do 6 mesiacov, ktoré sa výlučne dojčia alebo dostávajú umelé mlieko, je dostatočným zdrojom tekutín práve materské mlieko. Po 6 mesiacoch, keď sa začína pridávať tuhá strava, je potrebné začať dieťaťu podávať aj malé množstvo vody. Odporúčané množstvo vody sa postupne zvyšuje až do dospievania. Orientačné odporúčané množstvá vody pre deti sú:

  • 7-12 mesiacov: 0,8 – 1 liter denne
  • 1-3 roky: 1-1,3 litra denne
  • 4-8 rokov: 1,3-1,7 litra denne
  • 9-13 rokov: chlapci – 2,4 litra denne, dievčatá – 2,1 litra denne

Výber vhodnej vody

Pri výbere vhodnej vody pre deti je dôležité zohľadniť jej kvalitu a obsah minerálnych látok.. Existujú rôzne typy vody, medzi ktoré patrí kohútiková voda z vodovodu, minerálna voda, voda z vlastnej studne, pramenitá voda a stolová voda.

Kohútiková voda z vodovodu je ľahko dostupná a považuje sa za bezpečnú. Avšak niektoré oblasti na Slovensku majú problémy s jej kvalitou, ktorú často spôsobuje zastaralé potrubie vedúce do domácností. O bezchybnom stave sa môžeme presvedčiť jedine pomocou laboratórnych skúšok. V prípade nevyhovujúcich výsledkov je potrebné zvážiť iné zdroje vody.

Minerálna voda je voda s vysokým obsahom celkovo rozpustných látok. Je dôležité sledovať obsah minerálnych látok na liter vody. Niektoré minerálne látky je vhodné prijímať iba v obmedzenom množstve, a preto je potrebné pitie minerálnej vody nepreháňať a dodržiavať odporúčanie výrobcu. Niektoré minerálne látky, ako napríklad sodík, môžu byť pre deti v nadmernom množstve nevhodné. Je vhodné sa poradiť s pediatrom alebo detským lekárom, ktorý môže poskytnúť presnejšie odporúčania vzhľadom na individuálne potreby dieťaťa.

Voda z vlastnej studne  môže mať riziká a potenciálne nebezpečenstvá, ktoré by mali byť zohľadnené. Pred požitím takejto vody sa jednoznačne musia vykonať zdĺhavé procesy, napríklad: zabezpečenie ochranného pásma, čerpacie skúšky, laboratórne skúšky, chemické, fyzikálne a mikrobiologické rozbory, ktoré sú finančne náročné. Ak chcete získavať zo svojho zdroja dlhodobo kvalitnú a zdravotne bezpečnú pitnú vodu, musíte jej venovať primeranú pozornosť a starostlivosť a tieto rozbory opakovať minimálne dvakrát za rok. Podľa prieskumov ale až polovica vlastníkov studní na Slovensku nemá žiadnu informáciu o kvalite vody v ich studni. Voda z vlastnej studne sa bez týchto opatrení neodporúča ako zdroj pitnej vody.

Stolová voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorú možno používať na pitie, varenie, prípravu potravín a iné domáce účely; môže byť určená na hromadné alebo individuálne zásobovanie obyvateľstva. Pochádza z rôznych zdrojov a môže byť ošetrená filtrovaním, čím sa odstránia nečistoty a ešte viac sa zlepší jej celková kvalita.

Pramenitá voda je vybraný druh kvalitnej prírodnej pitnej vody z podzemného

zdroja, ktorá vyhovuje podmienkam na trvalé a priame požívanie. Musí vyhovovať taktiež biologickým, mikrobiologickým, fyzikálnym, chemickým a rádiologickým požiadavkám. Pramenitú vodu možno upravovať iba fyzikálnymi postupmi alebo ozonizáciou, ktoré nemenia jej základné charakteristické zloženie; chlórovanie vody je zakázané. Je najvhodnejšia pre celodenný pitný režim pre celú rodinu aj kvôli nízkej mineralizácii, ktorá nezaťažuje organizmus.

Záver

Správny pitný režim je kľúčový pre každý organizmus. Dodržiavanie odporúčaného množstva vody v závislosti od veku je dôležité pre udržanie správnej hydratácie organizmu. Výber vhodnej vody, ktorá je bezpečná a obsahuje vyvážený obsah minerálnych látok, je tiež nevyhnutný pre správny vývoj detí. Ako jedna z najlepších alternatív ideálneho pitného režimu je aj prírodná pramenitá voda Aquaunion, ktorá sa čerpá podzemných zdrojov Žitného ostrova.

|

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *