(Pí) voda

Voda – náš životodarný poklad

Voda je základom nielen života na zemi, ale aj ľudského tela. Pre mnohých môže byť stále prekvapujúce, koľko vody obsahuje naše telo.

Voda je nevyhnutná na optimalizáciu zdravia a vyváženého fungovania nášho tela a mysle, preto je mimoriadne dôležitá jej kvalita.

Môžeme uviesť niekoľko príkladov, ktoré odrážajú životnú dôležitosť vody:
Zabezpečuje predovšetkým krvný obeh, nepochybne reguluje krvný tlak a pomáha udržiavať zdravú acidobázickú rovnováhu.
V druhom rade sa podieľa na vstrebávaní živín, chráni sliznicu pred vysušovaním, detoxikuje a zohráva dôležitú úlohu pri regulácii telesnej teploty. Vplyv vody na zdravie je zrejmý, v našom tele zohráva veľa dôležitých úloh.
Nepochybne je prítomná vo všetkých metabolických procesoch, keďže tvorí základ našich buniek, krvi a tráviacich štiav, voda ako nosič prepravuje živiny po našom tele.
Právom si môžeme položiť otázku, akú významnú úlohu zohráva voda v našom organizme.

Fyziologická úloha vody v organizme je mimoriadne dôležitá.

Organizmus dospelého človeka potrebuje 2 – 2,5 litra prísunu vody denne.

Cez náš mozog denne pretečie 1400 litrov vody a 2000 litrov premyje naše obličky. Spotrebovaná voda prechádza celým organizmom.

Hlavnou funkciou vody v tele človeka je zásobovať orgány živinami a odvádzať škodlivé splodiny metabolizmu z tela von. To je obzvlášť dôležité v takých situáciách, kedy je organizmus oslabený chorobou, telesným vyčerpaním alebo prechádza rôznymi fyziologickými zmenami (tehotenstvo, dojčenie a pod.)

Optimálne množstvo vody

je pre človeka nevyhnutné. Natíska sa otázka, nakoľko môže byť voda z vodovodu a sladené nápoje vhodné pre naše telo? Nech pijeme akýkoľvek nápoj, musíme myslieť aj na to, že náš organizmus popri vode s vysokým stupňom čistoty potrebuje prijať aj minerály. Je teda potrebné nájsť najvhodnejší spôsob, ako to urobiť. Vzniká tak dôležitá myšlienka, prečo je pre zdravie lepšie piť kvalitnú vodu s prirodzene sa vyskytujúcimi minerálnymi látkami? Odpoveď je jasná, keďže krištáľovo čistá voda s prírodnými minerálmi plnená do fliaš za kvalitných podmienok je považovaná za akýsi „bioprodukt.“ Aquaunion verne prisahá na vodu, ktorú propaguje, keďze spĺňa všetky spomínané ukazovatele.

Starajme sa o svoje zdravie a dajme šancu niečomu výnimočnému. Aquaunion Pí voda je poslom prírodnej pramenitej vody s nezameniteľnou chuťou.“

Prírodná pramenitá voda

je vybraný druh kvalitnej prírodnej pitnej vody z podzemného zdroja, ktorá vyhovuje podmienkam na trvalé a priame požívanie.

Musí vyhovovať biologickým, mikrobiologickým, fyzikálnym a chemickým, rádiologickým požiadavkám potravinového kódexu SR. Pramenitú vodu možno upravovať iba fyzikálnymi postupmi alebo ozonizáciou, ktoré nemenia jej základné charakteristické zloženie; chlórovanie vody je zakázané.

Mýty a predpoklady

vo vzťahu k vode:

„Pite čo najviac minerálnej vody!“

Problémom pri nadmernej spotrebe minerálnej vody s vysokým obsahom minerálnych látok je, že minerálne soli sú anorganické, čiže neživé, a preto ich organizmus nedokáže zužitkovať alebo iba minimálne. Minerály vo výžive dokáže náš organizmus zužitkovať v plnej miere a až 90 – 95 % potrebného prísunu minerálov dodávame do organizmu stravou. Anorganické minerálne soli sa usadia v našom organizme, a to môže viesť k vytvoreniu obličkových kameňov, žlčových kameňov, zubnému kameňu a kôrnateniu tepien, kĺby sa môžu stať nepružnými (bolestivými).

„Nie je jedno, akú vodu pijeme?“

V skratke: nie. Nie je jedno, čo a koľko pijeme. Čistá a prírodná voda je najvhodnejšia na uspokojenie biologickej potreby prísunu vody. Čistá voda má dobrú chuť, vynikajúco hasí smäd, a popritom je z pohľadu výživy a fyziológie dôležité, aby v primeranej miere obsahovala aj minerály a stopové prvky v takej forme, v akej sú pre organizmus ľahko spracovateľné a využiteľné.

„Prečo nie je dobrá voda z vodovodu?“

Voda z vodovodu je v rôznych oblastiach krajiny odlišnej kvality, v jednom sa však zhoduje: počas úpravy sa do nej dostávajú alebo v nej ostanú také látky, ktoré pre nás nemusia byť najvhodnejšie. Môžeme v nej nájsť mnohé také minerálne látky, ktoré nie sú užitočné a môžu narobiť problémy. Nanešťastie, skutočnosťou je aj to, že i keď je kvalita pitnej vody, dodávanej dodávateľom vody, vyhovujúca, kým sa cez zastarané vodovodné potrubie dostane do našich pohárov, jej kvalita je najčastejšie na pitie nevyhovujúca.

„Môžu sa vo vode z vodovodu nachádzať jedy?“

Je dôležité vedieť, že jedine pitná voda nie je nahraditeľná žiadnou inou potravou, a preto vôbec nie je jedno, akej je kvality. Jednou zo škodlivých látok, ktoré sa v nej v niektorých oblastiach vyskytujú, je arzén, ktorý sa preukázateľne nachádza v pitnej vode miliónov ľudí vo vyššej než požadovanej koncentrácii. Podľa názoru odborníkov to nepredstavuje príliš veľké nebezpečenstvo, pritom to môže mať vplyv na vyššie riziko výskytu rakoviny kože, pľúc aj obličiek.

Druhým veľkým problémom je chlórovanie: dezinfekcia vody sa uskutočňuje použitím chlóru.Voda pri tejto koncentrácii chlóru síce nepoškodzuje zdravie, je však isté, že nášmu organizmu neprospieva. Niekedy môže predstavovať riziko aj olovo pochádzajúce z vodovodného potrubia. Môžeme tomu predísť výmenou potrubia. Pretrvávajúca únava, problémy s pamäťou či slabosť, nás upozorňujú na vodu s vysokým obsahom olova. S týmito príznakmi ste sa pravdepodobne stretli aj vy, a ani ste nepredpokladali, že ich môže spôsobovať voda nevyhovujúcej kvality!

„Aké sú prednosti zariadení na úpravu vody, z ktorých sa získava Pí voda,
oproti iným zariadeniam na úpravu vody?“

Ako je známe, zariadenia na úpravu vody sú buď univerzálne, alebo špecializované. Pri vývoji univerzálnych zariadení zohľadňujú výrobcovia okolo 10 – 12 hlavných parametrov, ktoré zodpovedné orgány pravidelne kontrolujú a parametre upravenej vody sa snažia udržiavať medzi požadovanými hraničnými parametrami. Existujú aj náročnejšie podniky, ale ani jeden z nich neberie ohľad na skutočnosť, že čistenie vody je potrebné zamerať aj na bioaktívne jedovaté látky – niekedy prítomné iba v niekoľkých molekulách, ide však o takú kategóriu látok, ktorá výrazne poškodzuje živé organizmy. Je to jedno z tých nových hľadísk, ktorým zodpovedajú iba zariadenia na úpravu vody zameranej na ochranu zdravia.

Druhá podstatná odlišnosť medzi štruktúrou zariadení na úpravu vody, z ktorých sa získava PÍ voda, a ostatnými zariadeniami, je jedno úplne nové hľadisko. Mrzí nás, že pre niektorých to je novinka, ale je to pravda. Nové hľadisko vychádza z biologických potrieb živých organizmov. Dobrá pitná voda má presne zadefinované a dodržiavané výživové hodnoty. Z pitnej vody nestačí škodlivé látky vyfiltrovať, čo je, samozrejme, podstatné, ale je potrebné dosiahnuť kvalitu, blízku optimálnej kvalite tzv. pramenitej vody. Tiež nie je jedno, v akom vzájomnom pomere a v akej chemickej forme sú v dobrej pitnej vode prítomné makro a mikroprvky.Túto úlohu spĺňajú do dnešného dňa iba tieto zariadenia na úpravu vody, pretože pri ich vývoji sme zohľadnili biologické potreby. Keď sa totiž z pitnej vody odstránia škodlivé látky, mnohokrát sa v menšej alebo väčšej miere odstránia aj také nevyhnutné zložky, ktoré vedú k ochoreniam z nedostatku látok.

Treťou podstatnou odlišnosťou medzi zariadeniami, ktorými sa získava obyčajná pitná voda, a PÍ voda, je, že PÍ voda podobne ako živé organizmy (kým sú nažive), majú preskúmateľnú určitú bio-žiariacu auru. Aura PÍ vody zabezpečuje vysokú stabilitu vody, ktorú dokazujú aj rôzne dokumenty, a vďaka čomu sa nepokazí počas dlhej doby.

Chcete sa dozvedieť viac?

Zaujíma vás proces výroby a vplyv bioenergetickej Pí vody na ľudský organizmus alebo máte akékoľvek otázky ohľadom našich ďalších produktov, či služieb? Neváhajte nás kontaktovať, radi odpovieme!

Proces domáceho odstraňovania vodného kameňa.