Zaujímavé fakty o vode

Voda tvorí základ nášho života, keďže bez nej by sme nemohli existovať. Dôležité je uvedomiť si potrebu konzumácie kvalitnej  vody a jej  zloženie a ukazovatele kvality. V prvom rade treba zdôrazniť senzorické vlastnosti samotnej vody, medzi ktoré patria, že je čistá, priehľadná, bez farby, bez zápachu, a tiež osviežujúca. Okrem toho existujú fyzikálne, biologické a chemické vlastnosti.

Voda a ľudské telo

V skutočnosti 70 % ľudského tela tvorí voda, dokonca aj niektoré časti kostí! Všetky živé organizmy potrebujú na správne fungovanie pravidelný príjem tekutín. Voda so svojimi vlastnosťami a zložením ovplyvňuje samotný život a jeho kvalitu. Na samotný život je potrebné mať vodu tekutú, čistú tzv. “živú vodu“, pretože všetky dnes známe biochemické procesy v živých organizmoch  prebiehajú vo vodnom prostredí. Biologická aktivita a fyzikálne vlastnosti samotnej živej vody (teda PI-vody) ostatných vôd.

Pí voda od Aquaunion sú optimálne zloženou a kvalitnou pramenitou vodou, ktoré pozostávaj z molekúl vody s pravidelnou hexaedrickou štruktúrou, čím priaznivo ovplyvnia fyzikálne vlastnosti vody. Z toho vyplýva, že ak je štruktúra vody rovnomernejšia a kompaktnejšia, tak telo ju ľahšie a s menšou spotrebou energie premení do živého systému. Niet je teda pochýb o tom, aký produkt si vybrať ako hlavný zdroj energie pre každodenný život v záujme nášho zdravia.

Pitný režim

Pre svoje  zdravie by sme mali denne vypiť aspoň 2 litre vody. Nie nadarmo sa hovorí „sme tí, čo pijeme“. Aká je najideálnejšia voda na zníženie nášho smädu ? Odpoveďou je jednoznačne, že je to  prírodná, čistá a liečivá pramenitá voda, pretože telo takto  bude môcť ľahšie odstraňovať toxíny z metabolických procesov. Minerály, ktoré živé organizmy potrebujú, môžeme doplniť vodou!

Tvrdosť, hustota a PH vody

Je dôležité si všimnúť zaujímavosti o vode, ktorými sú rozdiely medzi vodou a pramenitou pí vodou z hľadiska hustoty vody, tvrdosti, hodnoty ph a teploty. Pre pochopenie životných procesov je dôležité uvedomiť si úlohu poznania štruktúry a vlastností vody. Hustotu vody ovplyvňuje teplota, pretože je dobre známe, že keď voda stuhne (napr. na ľad), jej hustota bude nižšia, ako keď je v tekutom stave.

Tvrdosť vody má vplyv na jeho možné  využitie. Tvrdá voda, jej množstvo a kvalita výrazne ovplyvňujú zdravie. Treba zdôrazniť, že tvrdosť samotnej vody je regulovaná množstvom v nej rozpustených vápenatých a horečnatých solí. Spoločnosti, ktoré distribuujú Pí vodu (Aquaunion), starostlivo dbajú na optimálnu úroveň nato, aby mäkkosť nimi ponúkanej pramenitej vody bola kvalitná a na optimálnej úrovni. Sú používané viaceré stupnice na hodnotenie  tvrdosti vody, pomocou ktorých sa dá určiť, do akej miery je používaná voda škodlivá alebo kvalitná. 

Dostávame sa k myšlienke hodnoty ph vody a alkalickej vody. Najjednoduchším spôsobom je stanovená základná hodnota pH čistej vody 7, a ak je hodnota nižšia ako táto, označuje kyslosť, zatiaľ čo vyššie číslo označuje zásaditosť. Produkty, ktoré Aquaunion ponúka, zaisťujú organizmu optimálnu zásaditosť a kyslosť, ktorých konzumácia môže priniesť viditeľné výsledky z hľadiska zdravia. Existuje tiež určitý rozdiel medzi minerálnou vodou a sódovou vodou, ktorý je spôsobený úrovňou kyslosti a zložkami bohatými na minerály. Samotná sódová voda je vysokotlaková balená voda, tiež bohatá na minerály. Kartušové a sifónové verzie sú oveľa ekonomickejšie ako balené minerálne vody. Balené sódové vody majú za následok nepretržitú karbonizáciu vďaka vysokému tlaku, kým minerálne vody po chvíli strácajú kyslosť a prispievajú aj k znečisťovaniu životného prostredia z PET fliaš – fľaške.

|

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *