Általános szerződési feltételek

cégek Aquaunion, s. r. o.

ELSŐ RÉSZ


A szerkesztés tárgya és a fogalmak
 
A szerkesztés tárgya és célja
 
 • Az Aquaunion gazdasági társaság jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: „ÁSZF”) s. r. o., székhelye: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava – Ružinov kerület, azonosítószám: 52 953 980, bejegyezve a Pozsonyi I. kerületi Bíróság Cégjegyzékébe, szakasz: Sro, iratszám: 145040/B (továbbiakban csak „Eladó„), részletesebben szabályozza az Eladó és az ügyfél – fogyasztó mint vevő (a továbbiakban: „Vevő„) kölcsönös jogait és kötelezettségeit. >“) áru eladásából eredő.
 • A jelen ÁSZF-et az Eladó a 273. § bek. törvény 1. -a. 513/1991 Coll. A módosított Kereskedelmi Törvénykönyv (továbbiakban: Kereskedelmi Törvénykönyv) és a Szt. 102/2014. a fogyasztóvédelemről az áruk értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás során, távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján, a módosítások szerint.
 • Az eladó olyan jogi személy, amely nagy- és kiskereskedelemmel, valamint áruk e-shopon keresztül történő értékesítésével foglalkozik. Az Eladó arra törekszik, hogy az Általános Szerződési Feltételek az érvényes és hatályos jogszabályoknak megfelelően stabil alapot képezzenek az Eladó és Vevői közötti kölcsönös kapcsolatokhoz.
 • Az áru Vevő részére történő értékesítése az Eladó és a Vevő között létrejött külön szerződés (a továbbiakban: „Szerződés„) alapján történik, amelyet az Eladó és a Vevő jelen Általános Szerződési Feltételek feltételei szerint kötnek. Jelen Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. A Szerződés tárgya az áru Vásárló részére történő értékesítése az Eladó e-shopján keresztül, megállapodás szerinti áron.
 • A jelen ÁSZF célja az Eladó és a Vevő (együtt „Szerződő felek“ vagy külön-külön „Szerződő Fél„) jogainak és kötelezettségeinek alapvető kereteinek kialakítása. >“) áruértékesítéssel kapcsolatban .
 • Az Eladó érdeke, hogy minden Vevő figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szerződés megkötése előtt, és ismerkedjen meg az Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezéseivel. Kérdés esetén az Eladó az ÁSZF nem egyértelmű rendelkezéseit bármikor kész tisztázni a Vevő felé. Amennyiben a Vevő az ÁSZF bármely rendelkezését homályosnak vagy nem egyértelműnek ítéli meg, és nem kér időben az Eladótól annak értelmezést, úgy jelen ÁSZF az Eladó javára kerül értelmezésre.
 • A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen ÁSZF célja nem olyan rendelkezések módosítása, amelyeket a Vevő nem tud elvárják, sem a Vevő számára kifejezetten hátrányos egyoldalú rendelkezések módosítását. Az Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései az Eladó korábbi tapasztalatain alapulnak, míg az Általános Szerződési Feltételek a következő szándékkal készültek:
 • A Vevő és az Eladó a Szerződés és a jelen ÁSZF teljesítése során fennálló jogait és kötelezettségeit egyértelműen ismerték, és az abban foglaltak szerint teljesítették;
 • A Szerződő Felet nem sértette meg a másik Szerződő Fél indokolatlan igénye, amely a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF és a Az eladó szabványosíthatja és javíthatja szolgáltatásait, és a hogy javítsák minőségüket és csökkentsék az árukat.
Fogalmak
 
  • A Szerződésen és jelen Általános Szerződési Feltételeken alapuló kölcsönös kapcsolatok pontosabb pontosítása érdekében a Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy meghatároznak néhány fogalmat, amelyek jelentését a jelen Általános Szerződési Feltételek részletesebben meghatározzák. A jelen ÁSZF-ben használt következő nagybetűs kifejezések jelentése a jelen ÁSZF-ben meghatározott.

Az

  • Az eladó olyan gazdasági társaság, amely áruk értékesítésével foglalkozik alkalmazottain és online áruházán (e-shop) keresztül.
  • Vevő az a személy, aki az Áru értékesítésének közvetlen címzettje, különösen az Eladó e-shopján keresztül, távolról kötött speciális adásvételi szerződés alapján.
  • Szerződő fél az Eladó és a Vevő; együttesen Szerződő Feleknek.
  • A szerződés a Fogyasztóval (Vevővel) kötött szerződés.

Az

 • E-shop az Eladó webáruháza, amely a www.aquaunion.eu webcímen működik.
 

MÁSODIK RÉSZ

 
ÁRUK ELADÁSA VEVŐ-FOGYASZTÓNAK 
szerződéskötés
 
 • A szerződés a fogyasztóval – a vevővel – távolról, elektronikusan, az Eladó e-shopján keresztül jön létre.
 • Az Eladó kapcsolattartási pontja és elérhetőségei a Szerződéstől való elálláshoz, a hibás teljesítéssel (áruval kapcsolatos reklamációkkal), az árucserével és a megrendelés feldolgozásával kapcsolatos jogaival kapcsolatban a következők:

Aquaunion, p. r. ról ről.,
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava – Ružinov kerület
e-mail: info@aquaunion.eu
telefon: +421 800 500 800

 • Az árukra vonatkozó információk, beleértve az áru árát is, az e-shop katalógusában találhatók. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót, minden kapcsolódó díjat és költséget, kivéve a szállítási költséget (melynek ára külön feltüntetésre kerül). A termékek árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek a webáruházban. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés egyedileg elfogadott feltételekkel történő megtárgyalását.
 • Az e-shop katalógusában szereplő összes termékbemutató tájékoztató jellegű. Az e-shop katalógusában szereplő áruk és a ténylegesen kiszállított áruk tulajdonságaiban és megjelenésében az Áruk kismértékű eltérései, amelyek az Áru általános tulajdonságait nem változtatják meg vagy minőségüket nem rontják, nem minősülnek az Áru hibájának.< /li>
 • A Szerződés megkötésével összefüggésben a távközlési eszköz igénybevételekor a Vevőnél felmerülő költségek (internetezési költségek, telefonhívások költségei) a Vásárlót terhelik.
 • A Vevő az árut az Eladó e-shopján keresztüli megrendelőlap kitöltésével rendeli meg. Megrendeléskor a Vevő választja ki az árut, a darabszámot, a fizetési és szállítási módot. A Vevő a megrendelés feladása előtt jogosult a megrendelésben megadott adatait ellenőrizni és megváltoztatni. A Vevő a megrendelést a „Megrendelés teljesítése fizetési kötelezettséggel“ gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelés érvényességének feltétele, hogy a megrendelőlapon minden szükséges adatot kitöltsön, és igazolja, hogy a Vevő kellő időben megismerte a jelen feltételeket.
 • Az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolást küld a Vevőnek a megrendelés átvételéről a megrendelésben megadott e-mail címre. Ezzel a visszaigazolással a szerződés megkötöttnek minősül.
 • Abban az esetben, ha az Eladó nem tudja teljesíteni a megrendelésben szereplő bármely követelményt, az Eladó felülvizsgált ajánlatot küld a Vevő e-mail címére. A felülvizsgált ajánlat a Szerződés új tervezetének minősül, és a Szerződés abban az esetben jön létre, ha a Vevő az ajánlat elfogadását az Eladó e-mail címén megerősíti.
 • Az Eladó által elfogadott minden megrendelés kötelező érvényű. A vevő a megrendelés beérkezéséről az Eladótól a számlával együtt automatikusan értesítést kap emailjére a megrendelés elküldését követően azonnal.
 • Az Eladó nyilvánvaló technikai hibája esetén az áru e-shopban történő árában vagy a rendelési folyamat során az Eladó nem köteles az árut ezen a nyilvánvalóan hibás áron a Vevőnek átadni, még akkor sem, ha a Vevő az Eladótól a megrendelés automatikus elfogadását a jelen feltételeknek megfelelően megkapta. Az Eladó a hibáról haladéktalanul értesíti a Vevőt és e-mail címére módosított ajánlatot küld. A javított ajánlat a Szerződés új tervezetének minősül, amely jelen esetben az ajánlat elfogadásának Vevő általi megerősítésével zárul az Eladó e-mail címére.

fizetési feltételek és áruszállítás

Az Áru árát és az Áruk kiszállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg:

 • készpénz nélküli átutalással az eladó számlájára a GoPay fizetési átjárón keresztül;
 • készpénz nélküli átutalással az Eladó számlájára a Paypal fizetési átjárón keresztül;
 • (utánvéttel stb.) …
 •  
 • A Vevő köteles a vételárral együtt megfizetni az Eladónak az Áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket az Eladó e-shopjában feltüntetett teljes összegben. Ezen költségek teljes összegét az Eladó az Áru megrendelésekor számítja ki, és ezt az árat hozzáadja az Áru teljes árához.
 • Fizetési átjárón keresztül történő fizetés esetén a Vevő az érintett elektronikus fizetési szolgáltató utasításait követi.
 • Az árut a Vevő az általa megjelölt címre kézbesítjük. A szállítási mód kiválasztása az Áru megrendelésekor történik. Abban az esetben, ha a Vevő részéről felmerülő okok miatt az Árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szükséges leszállítani, a Vevő köteles megfizetni az Áru ismételt kiszállításával, ill. az egyéb szállítási módokhoz kapcsolódó költségeket.
 • A Vevő az Áru fuvarozótól történő átvételét követően köteles ellenőrizni az Áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Ha kiderül, hogy az Áru csomagolása bármilyen módon sérült, a Vásárlónak nem kell átvennie a küldeményt.
 • Az Eladó adóbizonylatot – számlát – állít ki a Vevőnek. Az adóbizonylatot elektronikus formában küldi meg a Vevő e-mail címére. Abban az esetben, ha a Vevő a számla papíralapú változatát kéri, köteles azt haladéktalanul kérni az Eladótól a megrendelés Eladó email címére történő e-mailben történő elküldését követően.
 • A Vevő az Áru teljes vételárának – beleértve a szállítási költségeket – megfizetésével és az Áruk átvételével szerzi meg az Áru tulajdonjogát. Az Áru véletlen elvesztéséért, megsérüléséért vagy megsemmisüléséért való felelősség a Vevőre száll át az Áru átvételének pillanatában, vagy abban a pillanatban, amikor a Vevő köteles volt átvenni az Árut, de ezt a Szerződés megsértésével még a határidőn belül sem tette meg. 3 nap attól a naptól számítva, amikor az Árut először leszállították neki.
 • A vevőnek joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A Szerződéstől való elállás határideje 14 nap
 •  
 • az Áru átvételének napjától,
 • az Áru utolsó leszállításának kézhezvételének napjától, ha a szerződés többféle Árut vagy több alkatrész szállítását is tartalmazza.
 • A vevő nem állhat el a Szerződéstől:
 • a Vevő kérésére módosított áruk, méretre készített áruk vagy kifejezetten egy vevő számára tervezett áruk szállításakor,
 • romlandó Áruk szállításáról, valamint olyan Árukról, amelyek természetüknél fogva visszafordíthatatlanul összekeveredtek más Árukkal,
 • olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően megtört,
 • a 7. § paragrafusában említett egyéb esetekben. törvény 6. -a. évi 102/2014 tól től. a fogyasztóvédelemről az áruk értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás során távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján, a módosítások szerint.
 • A Szerződéstől való elállási határidő betartása érdekében a Vevőnek a Szerződéstől való elállási határidőn belül elállási nyilatkozatát kell küldenie. A Vásárló a Szerződéstől való elálláshoz használhatja a szerződéstől való elállási formanyomtatvány mintáját, amely a 1. számú mellékletet képezi. Ezen ÁSZF 1. A Szerződéstől való elállást a Vevő az Eladó jelen ÁSZF-ben meghatározott e-mail címére küldi meg. Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek az űrlap átvételét.
 • Az a Vevő, aki eláll a jelen ÁSZF 4.8. pontjában foglalt Szerződéstől, köteles az árut a Szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak. Az Áru visszaküldésével kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik, még abban az esetben is, ha az Árut rendszeres postai szállítással nem lehet visszaküldeni.
 • Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszaküldi neki az összes pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, ugyanúgy, ahogyan azt tőle megkapta. Az Eladó csak a Vevő beleegyezése esetén küldi vissza a kapott pénzt más módon. Az Eladó azonban nem köteles megtéríteni a Vevőnek az Áru visszaküldésével kapcsolatos, szükségtelenül elköltött költségeket.
 • Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, az Eladó nem köteles visszaküldeni a kapott pénzt, mielőtt a Vevő visszaküldi az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldték az Eladónak. Ezzel egyidejűleg a Vevőnek igazolnia kell az Áru visszaküldésével járó költségek összegét.
 • Az árut sértetlenül, sértetlenül, sértetlenül és az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni az Eladónak. Az Eladó jogosult az Áruban okozott kár megtérítési igényét a Vevő vételár-visszatérítési igényével egyoldalúan beszámítani.
 • Az Eladó jogosult elállni a Szerződéstől a készletek kimerülése, az Áru elérhetetlensége miatt, vagy ha az Áru gyártója, importőre vagy szállítója leállította az Áru gyártását vagy behozatalát. Az Eladó a megrendelésben megadott e-mail címen haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt, és az elállási nyilatkozattól számított 14 napon belül visszaküldi az összes pénzt, beleértve a szállítási költséget is.
 •  
 •  
A vevő hibás teljesítésből eredő jogai
 
 • Az Eladó felelősséggel tartozik a Vevő felé azért, hogy az Áruk átvételkor hibamentesek. Az Eladó elsősorban azért felelős, hogy abban az időben, amikor a Vevő az Árut átvette:
 • Az áru azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a Szerződő Felek megállapodtak, és ha ilyen megállapodás nincs, akkor az áru az Eladó által leírt tulajdonságokkal rendelkezik,
 • Az áru alkalmas arra a célra, amelyet az Eladó meghatározott, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,
 • Az áru megfelel a megállapodás szerinti minta vagy modell szerinti minőségnek vagy kialakításnak, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy modell szerint határozták meg,
 • Az árut a megfelelő mennyiségben vagy súlyban szállítjuk és
 • Az áru megfelel a jogi követelményeknek.
 • A Vevő az Áru átvételétől számított huszonnégy hónapon belül jogosult az Áru hibájából eredő jogait gyakorolni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az ismert hiba miatt alacsonyabb áron értékesített Árukra, amelyekre alacsonyabb áron állapodtak meg, az Áru rendeltetésszerű használatból eredő kopására, használt Áru esetében nem vonatkozik a olyan hibája, amely megfelel az áru használati állapotának vagy elhasználódásának, amikor a Vevő átvette az árut, vagy amely az Áru természetéből ered.
 • Az Áru hibája esetén a Vevő reklamációt nyújthat be az Eladóhoz, és követelheti:
 • ha a hiba eltávolítható:
 • a termékhibák ingyenes eltávolítása,
 • árucsere új árukra,
 • ha a hiba nem távolítható el:
 • ésszerű engedmény a vételárból,
 • elállás a Szerződéstől.
 • A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől,
 •  
 • ha a terméknek olyan hibája van, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza a termék kifogástalan termékként történő rendeltetésszerű használatát,
 • ha a javítást követően ismétlődő hibák vagy hiányosságok miatt nem tudja megfelelően használni az Árut,
 • ha nagyszámú hiba miatt nem tudja megfelelően használni az Árut.
 • Az eladó köteles a reklamációt elfogadni. A vevő reklamációt az eladó által megjelölt személynél, pl. a szervizpartnernél. Eltérő megállapodás hiányában a szolgáltató partner levelezési címe termékreklamációra, termékcserére és megrendelés feldolgozására: Aquaunion, p. r. o., székhelye: Galvaniho 7D, 821 04 Bratislava. Ha a Vevő panaszát az Eladó által megjelölt személy kezeli, akkor azt csak a megjavított Áru átadásával tudja kezelni, ellenkező esetben a reklamáció továbbításra kerül. az Eladónak. Az Eladó köteles a Vevőnek írásban igazolni, hogy mikor gyakorolta a jogát, mi a reklamáció tartalma, valamint a panasz kezelésének időpontjáról és módjáról, ideértve a kijavítás és annak időtartamának megerősítését, vagy írásban. a panasz elutasításának indoklása.
 • A Vevő reklamációja esetén az Eladó vagy meghatalmazott alkalmazottja, illetve erre kijelölt személy köteles a Vevőt tájékoztatni a hibás teljesítésből eredő jogairól. A panasz kezelésének módjáról minden esetben az Eladó dönt, kivéve, ha a Vevőnek ilyen joga a hatályos jogszabályokból ered. A reklamáció kezelése, ideértve a hiba elhárítását is, nem tarthat tovább a reklamációtól számított 30 napnál. Ezen időszak hiábavaló lejárta a Szerződés lényeges megszegésének minősül, és a Vevőnek jogában áll elállni a Szerződéstől, vagy jogában áll az Árut új Árukra cserélni.
 • Az Eladó írásban tájékoztatja a Vevőt a reklamáció eredményéről, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül.
 • Nem illeti meg a hibás teljesítéshez való jog a Vevőt, ha a termék megvásárlása előtt tudta, hogy az Áru hibás, vagy ha a hibát maga a Vevő okozta.
 • Indokolt reklamáció esetén a Vevőnek joga van a reklamáció alkalmazásával kapcsolatos ésszerűen felmerült költségek megtérítésére. A Vevő ezt a jogát a jótállási idő lejártát követő egy hónapon belül gyakorolhatja az eladónál.
 • A Szerződő Felek hibás teljesítés esetén fennálló jogaira és kötelezettségeire a törvény 499-510. §-ai, 596-600. §-ai és 619-627. §-ai az irányadók. 40/1964 Coll. A Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a módosított 1. sz. törvény, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 250/2007. 102/2014. a fogyasztóvédelemről az áruk értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás során, távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján, a módosítások szerint.
 • A szerződés alapértelmezés szerint olyan személlyel jön létre, aki a 2. §-a értelmében fogyasztó a) A fogyasztóvédelemről szóló, módosított 250/2007.sz. törvény (azaz az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem vállalkozási tevékenysége, munkavégzése vagy foglalkozása körében jár el). Amennyiben a Vevő nem ilyen személy, a Szt. 513/1991 Coll. Kereskedelmi törvénykönyv.
 • A belső piaci fogyasztóvédelem állami piacfelügyeletének általános szerve a fogyasztóvédelmi ügyekben országos hatókörrel a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség, székhelye: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, Szlovákia, azonosítószám : 17 331 927, amely a következő címen érhető el: Szlovák Kereskedelmi Főfelügyelőség, Központi Felügyelőség, Nemzetközi Kapcsolatok és Fogyasztói Jogi viták alternatív megoldási osztálya, Bajkalská 21/A, p. Úr. 29, 827 99 Pozsony 27, vagy elektronikusan az ars@soi.sk vagy adr@soi.sk címen.
 • Az ÁSZF jelen 5. pontja az Eladó reklamációs eljárásának is minősül.
Fogyasztói jogviták megoldása
 •  
 • Az Eladó és a Vevő-Fogyasztó közötti összes megállapodásra a Szlovák Köztársaság jogrendje az irányadó. Amennyiben a Szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, a Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy a jogviszonyra a Szlovák Köztársaság jogrendje az irányadó. Ez nem érinti a Vevő általánosan kötelező érvényű jogszabályi előírások szerinti jogait.
 • Az Eladót semmilyen magatartási kódex nem köti a Vevővel kapcsolatban a 2. sz. 250/2007 Coll. módosított fogyasztóvédelemről.
 • A Vevőnek joga van helyesbítési kéréssel fordulni az Eladóhoz, ha nincs megelégedve azzal, ahogyan az Eladó a megrendelését kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait. A Vevőnek jogában áll alternatív (peren kívüli) vitarendezést alkalmazni, ha az Eladó a Vevő kérelmét az előző mondat szerint elutasította, vagy a kérelmének elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszolt. Ez nem érinti a Vevő bírósághoz fordulásának lehetőségét.
 • A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, székhelye: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság, IČO: 17 331 927, amely a következő címen érhető el: Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség , Központi Felügyelőség, Nemzetközi Osztály Kapcsolatok és fogyasztói jogviták alternatív megoldása, Bajkalská 21/A, p. Úr. 29, 827 99 Pozsony 27, vagy elektronikusan az ars@soi.sk vagy adr@soi.sk címen.

HARMADIK RÉSZ

 
Közös rendelkezések

a szerződés és a feltételek megváltozása

 • A jelen Általános Szerződési Feltételek a hatálybalépésük napjától megkötött szerződésekre vonatkoznak. Az eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek megváltozott változata vonatkozik azokra a Szerződésekre, amelyek a változást követően jönnek létre.
Eladó foglalásai
 
 • Az eladó nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek az online áruházban harmadik felek beavatkozásából, vagy annak rendeltetésellenes használatából erednek. Az Ügyfél a webáruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek annak működését hátrányosan befolyásolhatják, és nem vehet részt olyan tevékenységben, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik személyek számára, hogy manipulálják vagy visszaéljenek a webáruház szoftverével vagy egyéb összetevőivel.
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEKJelen Általános Szerződési Feltételek irányadóak a Vevő és az Eladó közötti jog- és ténybeli jogviszonyokra a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt esetekben. Jelen ÁSZF és különleges megállapodások (pl. akció az e-shopon) ütközése esetén a Szerződésben foglaltak az irányadók.

 • Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek vagy a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a többi rendelkezés érvényessége nem érinti. Ha ilyen helyzet áll elő, a Szerződő Felek olyan megoldásban állapodnak meg, amely megőrzi az adott rendelkezés összefüggését és célját.
 • A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan változásról tájékoztatják egymást, amely a Szerződés és a jelen ÁSZF szabályszerű teljesítésére kihatással van, így különösen az azonosító adatok változásáról, valamint a Szerződés teljesítése szempontjából fontos egyéb változásokról és a jelen ÁSZF. ÁSZF.
 • A jelen ÁSZF elektronikus formában az Eladó webcímén van közzétéve.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020.04.14-én lépnek hatályba.